Łączymy najlepsze wzorce handlowe Holandii i Polski

Wspieramy procesy biznesowe producentów, eksporterów i importerów na rynku holenderskim i polskim.
Pomagamy zaistnieć, rozszerzyć działalność oraz wyszukać optymalnego kontrahenta Twojej Firmie w Holandii.

Łączymy holenderską solidność i polską kreatywność

Adres kontaktowy w Polsce:

DOFOOD
Libelta 22/6, 61-707 Poznań
tel. 00 48 601 633 894
e-mail: kontakt@dofood.pl

Adres kontaktowy w Holandii:

DOFOOD
Regentesselaan 112
2562 EE Den Haag
tel. 00 31 62 602 88 33 | e-mail: contact@dofood.nl

Reklama

Zamieszczenie reklamy Twojej Firmy na naszej stronie pozwoli Twojej firmie na dotarcie do szerokiej grupy klientów nie zawsze związanych bezpośrednio z Twoją branżą.

Trzy proste powody, dlaczego wybór powinien paść na nas?

Z doświadczeniem

Firma rozpoczęła działalność
od roku 2006, jednakże nasi
pracownicy i współpracownicy
posiadają doświadczenie na rynku polskim
i holenderskim od lat osiemdziesiątych.

Przesłanie

Misją firmy DOFOOD jest
wspieranie procesów biznesowych
producentów oraz eksporterów
importerów i firm usługowych na rynku
holenderskim i polskim.

Kompleksowo

Inicjujemy wejście na rynek
holenderski, pomagamy na
każdym etapie działalności oraz
wspieramy strategie marketingowe oraz
logistyczne głównie w branży spożywczej.

DOFOOD | O nas

Naszą misją jest zwiększenie efektywności
działania firm polskich na rynku
holenderskim wykorzystując działania
organizacyjne, marketingowe, językowe
i prawne.
Umacniamy Twoją Firmę na każdym etapie
działalności gospodarczej a specjalizujemy
się głównie w branży spożywczej.

Wspieramy Twoją firmę od początkowej fazy ustalenia optymalnego sposobu wejścia na rynek holenderski, znalezienia pierwszych kontrahentów, budowę kanałów dystrybucyjnych poprzez wybór odpowiedniej strategii rozwoju do czasu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu sprzedaży a co za tym idzie maksymalizacji zysków.

100% zadowolenia!

Dokonamy wszelkich starań, aby obniżyć do minimum nie tylko elementy ryzyka, lecz także koszty związane z wejściem na nowy rynek.

Dofood